Notyfikacja BMF

 

Akredytacja przez Niemiecką Jednostkę Akredytującą (DAkkS)

Po około trzech latach intensywnych starań BMF zostało akredytowane przez DAkkS. Tym samym BMF jest kolejnym organem nadzorującym i jednym z niewielu stowarzyszeń, które spełnia nowe wymagania artykułu 43 rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych. Należy tu nadzór i certyfikacja wyrobów budowlanych dla branży budownictwa drewnianego.

Aby Niemieckie Stowarzyszenie ds. Jakości mogło w ogóle otrzymać akredytację, konieczne było zrealizowanie wielu zadań: Na wstępie do pomyślnego wyniku akredytacji odbyło się dokładne sprawdzenie przez DAkkS niezbędnych dokumentów dostarczonych przez BMF oraz biura na miejscu. Zarówno pod względem systemu zarządzania jakością i dokumentacji, jak również osobistych i specjalistycznych kwalifikacji personelu organ certyfikujący musiał udowodnić, że spełnione są wszystkie wymagania.

 

Dakks Akkreditierung

Notyfikacja przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt)

Dzięki notyfikacji przez DIBt stowarzyszenie BMF jest uprawnione do nadzorowania wyrobów budowlanych uregulowanych w normach europejskich. Akredytacja przez DAkkS jest warunkiem aktu notyfikacji DIBt. BMF jest obecnie uznanym organem nadzorującym wyroby budowlane, tj. płytki kolczaste, zgodnie z DIN EN 14250, i drewno lite o prostokątnym przekroju zgodnie z DIN EN 14081-1. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod numerem identyfikacyjnym 1485. Ponadto jest organem certyfikującym produkty do ETAG 007 (zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna) i może towarzyszyć przy opracowywaniu europejskiej oceny technicznej (EOT).

Uznanie jako Stowarzyszenie ds. Jakości RAL

BMF jest stowarzyszeniem uznanym przez Niemiecki Instytut Jakości i Oznaczeń RAL (RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V) i tym samym posiada prawo do kontroli jakości. Jako posiadacz znaków jakości BMF przyznaje określone znaki jakości RAL swoim członkom. Przedsiębiorstwa zobowiązują się, jako podmioty korzystające ze znaków, do spełniania wymagań w sprawie jakości i kontroli oraz dobrowolnie poddają się procesowi nadzoru jakości przez BMF.

Notyfikacja
Notyfikacja
Notyfikacja
Notyfikacja

Korzystaj z zalet – przez pierwsze dwa lata kalendarzowe za połowę składki członkowskiej

Zapewnij sobie korzyści z członkostwa w stowarzyszeniu na rzecz jakości i wykorzystaj RAL jako znak jakości i przewagę konkurencyjną.

Dołącz do nas już dziś!