Certyfikacja

Certyfikacja krajowa (znak zgodności Ü)

Niemieckie Stowarzyszenie ds. Jakości Montażu Budowlanego i Domów Prefabrykowanych (Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V. – BMF) jest organem nadzorującym i certyfikującym zgodnie z § 28 krajowej ustawy budowlanej (LBO) Nadrenii-Westfalii i rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych.

Zadaniem organu nadzorującego i certyfikującego jest przyczynianie się do osiągania celów ochronnych krajowych ustaw budowlanych i rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych. Cele ochronne obejmują:

  • wytrzymałość mechaniczną i stabilność
  • ochronę przeciwpożarową
  • higienę, ochronę zdrowia i ochronę środowiska
  • bezpieczeństwo użytkowania
  • ochronę akustyczną
  • oszczędzanie energii i ochronę ciepła

Płyty drewniane

Potwierdzenie zgodności i oznaczenie zgodności zgodnie z nowymi krajowymi ustawami budowlanymi

W krajowych ustawach budowlanych poszczególnych krajów związkowych dla określonych wyrobów budowlanych wymagany jak znak Ü jako potwierdzenie zgodności. Zgodnie z listą regulacji budowlanych wymóg ten dotyczy także obustronnie licowanych lub okładanych elementów ściennych, stropowych i dachowych.

Na podstawie wytycznej w sprawie nadzorowania płyt ściennych, stropowych i dachowych do domów drewnianych w typie konstrukcji zgodnie z DIN 1052 BMF jako uznana jednostka przeprowadza nadzory w zakładach produkcyjnych.

Jako widoczne potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań producent oznacza swoje płyty drewniane znakiem Ü.

Z tej usługi BMF mogą skorzystać wszyscy producenci tego wyrobu budowlanego i nie jest ona powiązana z członkostwem w stowarzyszeniu.

Wrąb na jaskółczy ogon

Aby móc stosować wrąb na jaskółczy ogon bez dodatkowych elementów łączących w drewnianych konstrukcjach nośnych, muszą być one wykonane zgodnie z dopuszczeniem Z-9.1-649 stowarzyszenia HIGH TECH ABBUND w Zimmererhandwerk e.V. Przedsiębiorstwa, które posiadają to dopuszczenie, potwierdzają zgodność wyprodukowanych wyrobów budowlanych z wymaganiami ogólnego dopuszczenia nadzoru budowlanego z regularnymi nadzorami własnymi i zewnętrznymi. Nadzór zewnętrzny przeprowadzany jest przynajmniej raz w roku przez jednostkę kontrolną uznaną przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).

BMF oferuje swoim klientom taki nadzór zewnętrzny i przyznaje znak zgodności jako potwierdzenie spełnienia wymagań. Certyfikowane przedsiębiorstwo ma tym samym prawo do oznaczenia wyrobu budowlanego znakiem zgodności.

Certyfikacja
Certyfikacja
Certyfikacja
Certyfikacja

Korzystaj z zalet – przez pierwsze dwa lata kalendarzowe za połowę składki członkowskiej

Zapewnij sobie korzyści z członkostwa w stowarzyszeniu na rzecz jakości i wykorzystaj RAL jako znak jakości i przewagę konkurencyjną.

Dołącz do nas już dziś!

lengthy famous for its expert evaluation jumpers' wrist watches, achieved a watch-world development featuring its Oris Aquis Degree Gage, introduced within fake hublot replica The year 2013. It is the first jumpers' enjoy that will steps profundity by permitting water to go in this watch — any emphasize that would come to be an authentic jumpers' watch no-no.