Certyfikacja

Certyfikacja krajowa (znak zgodności Ü)

Niemieckie Stowarzyszenie ds. Jakości Montażu Budowlanego i Domów Prefabrykowanych (Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V. – BMF) jest organem nadzorującym i certyfikującym zgodnie z § 28 krajowej ustawy budowlanej (LBO) Nadrenii-Westfalii i rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych.

Zadaniem organu nadzorującego i certyfikującego jest przyczynianie się do osiągania celów ochronnych krajowych ustaw budowlanych i rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych. Cele ochronne obejmują:

  • wytrzymałość mechaniczną i stabilność
  • ochronę przeciwpożarową
  • higienę, ochronę zdrowia i ochronę środowiska
  • bezpieczeństwo użytkowania
  • ochronę akustyczną
  • oszczędzanie energii i ochronę ciepła

Płyty drewniane

Potwierdzenie zgodności i oznaczenie zgodności zgodnie z nowymi krajowymi ustawami budowlanymi

W krajowych ustawach budowlanych poszczególnych krajów związkowych dla określonych wyrobów budowlanych wymagany jak znak Ü jako potwierdzenie zgodności. Zgodnie z listą regulacji budowlanych wymóg ten dotyczy także obustronnie licowanych lub okładanych elementów ściennych, stropowych i dachowych.

Na podstawie wytycznej w sprawie nadzorowania płyt ściennych, stropowych i dachowych do domów drewnianych w typie konstrukcji zgodnie z DIN 1052 BMF jako uznana jednostka przeprowadza nadzory w zakładach produkcyjnych.

Jako widoczne potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań producent oznacza swoje płyty drewniane znakiem Ü.

Z tej usługi BMF mogą skorzystać wszyscy producenci tego wyrobu budowlanego i nie jest ona powiązana z członkostwem w stowarzyszeniu.

Wrąb na jaskółczy ogon

Aby móc stosować wrąb na jaskółczy ogon bez dodatkowych elementów łączących w drewnianych konstrukcjach nośnych, muszą być one wykonane zgodnie z dopuszczeniem Z-9.1-649 stowarzyszenia HIGH TECH ABBUND w Zimmererhandwerk e.V. Przedsiębiorstwa, które posiadają to dopuszczenie, potwierdzają zgodność wyprodukowanych wyrobów budowlanych z wymaganiami ogólnego dopuszczenia nadzoru budowlanego z regularnymi nadzorami własnymi i zewnętrznymi. Nadzór zewnętrzny przeprowadzany jest przynajmniej raz w roku przez jednostkę kontrolną uznaną przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).

BMF oferuje swoim klientom taki nadzór zewnętrzny i przyznaje znak zgodności jako potwierdzenie spełnienia wymagań. Certyfikowane przedsiębiorstwo ma tym samym prawo do oznaczenia wyrobu budowlanego znakiem zgodności.

Certyfikacja
Certyfikacja
Certyfikacja
Certyfikacja

Korzystaj z zalet – przez pierwsze dwa lata kalendarzowe za połowę składki członkowskiej

Zapewnij sobie korzyści z członkostwa w stowarzyszeniu na rzecz jakości i wykorzystaj RAL jako znak jakości i przewagę konkurencyjną.

Dołącz do nas już dziś!